Miniatuur Walcheren


Walcheren onder water

In 1944 worden de dijken op Walcheren op verschillende plaatsen gebombardeerd door de geallieerden om de Duitse bezetter van het eiland te verdrijven. Een groot deel van de Walcherse bevolking moet vluchten en vindt onderdak op andere Zeeuwse eilanden of buiten Zeeland. Het dagelijks leven is sterk ontregeld en alle activiteiten worden bepaald door het getij. Anderhalf jaar later pas worden de laatste dijkgaten gedicht.

Miniatuur Walcheren
Na de inundatie van 1944 wordt Walcheren weer drooggelegd en wordt de stichting "Nieuw Walcheren" in het leven geroepen. De stichting beoogt Walcheren weer "groen te maken": duizenden bomen worden geplant. Omstreeks 1950 zijn deze werkzaamheden gereed. Maar hoe laat je nu in één opslag zien hoe Walcheren er nu uitziet? Het idee wordt geopperd om Walcheren in miniatuur na te bouwen. Om dit plan te verwezenlijken wordt de hulp van de Zeeuwse bevolking ingeroepen.

  • Alle materiaalkosten worden vergoed
  • 600 Vrijwilligers werken ruim 90 duizend uren
  • Aan het bouwen is een wedstrijd verbonden: de eerste prijs is voor het miniatuur Slot ter Hooge te Middelburg, de tweede prijs is voor de kerk van Veere en de derde prijs voor de watertoren in Vlissingen
  • Alle modellen hebben de schaal van 1:20
  • 35.000 boompjes worden geplant
  • Dit alles onder de bezielende leiding van directeur A.G. Wagensfeld
  • Door de watersnoodramp vindt de oorspronkelijk eerder geplande opening pas in 1954 plaats. De modellen worden opgeslagen in het (toenmalige) stadhuis van Middelburg op de markt.

Opening Miniatuur Walcheren
Op 25 juni 1954 komt Koningin Juliana naar Middelburg. Op de markt van de hoofdstad neemt zij een groot défilé af en opent Miniatuur Walcheren. De burgemeesters van alle gemeenten compleet met ambtsketen vergezellen de Koningin.

Expositie
Aanvankelijk is het de bedoeling de expositie van Miniatuur Walcheren slechts gedurende 3 maanden open te stellen voor het Zeeuwse publiek. Maar het miniatuurpark werd een succes; van tijdelijke expositie werd het een attractie.

Van hout naar polyester
In de jaren tachtig gaat Miniatuur Walcheren over op het gebruik van kunststof voor de constructie van de bouwwerken. De in hout uitgevoerde objecten zijn zeer onderhoudsgevoelig, de nieuwe kunststof polyester is veel beter bestand tegen de wisselende weersomstandigheden. Geleidelijk aan worden alle houten miniaturen vervangen.